Antonio Altarriba

“EL ALA ROTA” Proposta de treball didàctic. Maria Rosa Gil Gàlvez

El ala rota Guión Avance Ediciones Premios Prensa


Ver y descargar guía didáctica

Unitat didàctica elaborada pel curs “Memòria i Còmic” activitat formativa del Memorial Democràtic i el Departament de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Curs 2016-17

INDEX:

 1. PER AQUI ENSENYEM?
 2. COM ENSENYEM:OBJECTIUSFORMATIUS
 3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES DEL’ÀMBIT COMUNICATIU
 4. LINGÜÍSTIC I AUDIOVISUA
 5. COMPETÈNCIES BÀSIQUES DEL’ÀMBIT SOCIAL I DE CIUTADANIA
 6. COMPETÈNCIES BÀSIQUES D’ÀMBIT DIGITAL
 7. SEQÜENCIACIÓ
  1. Activitats prèvies
  2. SESSIÓ
  3. ESSIÓ
  4. SESSIÓ
  5. SESSIÓ
 8. AVALUACIÓ
 9. BIBLIOGRAFIA